DYNAMICS 365 CUSTOMER INSIGHTS NEDİR?

Dynamics 365 Customer Insights genel olarak ele alındığında müşteri veri platformu olarak düşünülebilir. İşletmelere müşteri verilerini toplama, birleştirme, zenginleştirme yeteneklerini sunup akabinde bu verilere istinaden yapay zekaya dayalı analiz yapabilme kabiliyetleri sunar. Farklı kaynaklarından gelen verilerin sistem içerisinde derlenerek akıllı içgörüler oluşturulmasına olanak sağlar.

DYNAMICS 365 CUSTOMER INSIGHTS’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1. Yapay Zekaya Dayalı Gelişmiş Diyalog

Dynamics 365 Customer Insights müşterileriniz hakkında içgörüler oluşturmak için Azure Open AI tarafından desteklenen modeller oluşturmak için sisteme doğal dilinizde sorular sorarak arzu ettiğiniz bilgiyi edinebilirsiniz. Böylece bilgiye ulaşmak için sistem içerisinde raporlar oluşturup bunlardan anlamlı yorumlar çıkarmak için sarfettiğiniz eforu azaltabilir ve dahi daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz.

2. Veri Toplama

Dynamics 365 Customer Insights veri toplamak için geniş bir bağlantı kümesine sahiptir ve birçok farklı şekilde entegrasyon sağlamaya olanak sağlar. Verilerinizi Power Query ile ekleyebileceğiniz gibi aynı zamanda direkt olarak Dataverse yahut Azure Datalake üzerinden de verilerinizi toplayabilirsiniz. Topladığınız verileri de talep edilen şekilde periyodik yahut anlık olarak güncellenmesi sistem tarafından sağlanır.

3. Veri Birleştirme

Customer Insights içerisinde farklı kaynaklardan toplanan veriler hem müşteri verisini tekilleştirmek hem de bütünleşik bir müşteri profili oluşturmak amacıyla belirlenmiş olan eşleştirme kurallarına göre ilişkilendirilerek yinelenen müşteri kayıtları temizlenir ve birleşik müşteri alanları oluşturulur.

4. Veri Zenginleştirme

Microsoft yahut farklı kaynaklar aracılığıyla sistem içerisinde oluşturulan müşteri profilleri zenginleştirilip 360 derece müşteri görünümü sağlanır.

5. Dışa Aktarma

Customer Insights içerisindeki müşteri profillerini, verileri, ölçümleri, tahminleri ve segmentlerinizi dışarı çıkarabilir ve kullanmış olduğunuz farklı sistemlerle de entegre edebilirsiniz.

6. Ölçümler

Customer Insights içerisinde oluşturulan müşteri profilleri ve etkinlikler aracılığıyla elde edilen verilerle geniş bir fonksyonalite ile arzu edilen şekilde ölçüm yapabilme olanağı sağlanır.

7. Tahminler

Customer Insights oluşturulan müşteri profilleri ve etkinliklerden yola çıkarak size akıllı tahminlerde bulunur. Burada kendi AI modellerinizi geliştirebileceğiniz gibi Microsoftun sağladığı modelleri de kullanabilmek mümkündür. Bu modeller içerisinde ürün önerisi, gelir tahminleri, müşteri erime modeli ve müşteri duygu analizleri gibi modeller vardır.

8. Segment Oluşturma

Dynamics 365 Customer Insights içerisinde segmentlerinizi oluşturabilirsiniz. Segmentlerinizi oluştururken Microsoft’un gelişmiş yapay zeka yardımından faydalanabileceğiniz gibi manuel olarak kendi segmentlerinizi de oluşturup bunları pazarlama sistemlerinize entegre edebilirsiniz.

Dynamics 365 Customer Insights ile müşterilerinizin davranışlarını daha iyi anlamanıza ve yorumlamanıza olanak sağlar. Sağladığı içgörüler ile pazarlama stratejilerinizi geliştirebilir ve kampanyalarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Yapay zekaya dayalı stratejiler oluşturup rekabet avantajınızı artırabilirsiniz.