Proje Bilgisi

Uzman İYS

İYS ile entegre çalışmaktadır. Ek bir iş yükü gerektirmeden, süreçleriniz kesintiye uğramadan. Excel veya web servislerle veriler uzman İYS Portal’a aktarabilir. Uzman İYS portallerine birden fazla kullanıcı tanımlanabilir, kurumunuza özel raporlar yapılabilir ve farklı veri kaynaklarına entegre olacak ek özellikler mevcuttur.